Ming-hua' Wang Kim

Mother of Qing Long

Description:

Chinease.

Bio:

Ming-hua' Wang Kim

The Oz-Guardians KellieKing